رود

رود

رود [руд] I река; поток;
*~ ارس
— река Аракс.

происхождение слова رود

все этимологии

фарси: رود
, от пахлеви: lwt' /rōd/
, от древнеперсидский: 𐎼𐎢𐎫 /r-u-t /rautah//
, от праиранский: *hráwtah
, от праиндоиранский: *sráwtas
, от протоиндоевропейский: *sráwtas


протоиндоевропейский: *sráwtas
       праиндоиранский: *sráwtas
              протоиндоарийский: *sráwtas
                     санскрит: स्रोतस् /srótas/
                     пали: sota
              праиранский: *hráwtah
                     древнеперсидский: 𐎼𐎢𐎫 /r-u-t /rautah//
                            пахлеви: lwt' /rōd/
                                   фарси: رود /rōd/
                     курдский: ro
                     курдский: robar
        персидский словарь 2007-2018 ©LingvoKit