درگاه

درگاه

درگاه [дäргаh]
1.
1) (тж.
*كف ~
) порог;
2) подоконник;
3) вход;
4) дворец, чертог;
5) сени; прихожая;
6) уст. аудиенция;
7) уст. штука (нумератив при счёте занавесок);
دو ~ پرده
— две занавески;
2.:
به *~
( тж.
در *~
) — отым. предлог к (при обращении с мольбой, просьбой к богу, владыке, правителю и т. п.);
به *~ خدا رو آوردم
— я обратился с мольбой к богу.

        персидский словарь 2007-2018 ©LingvoKit