دیرگاه

دیرگاه

دیرگاه [диргаh] и دیرگاهان [диргаhан]
1.
1) давно, давным-давно;
دیرگاهی است [كه] ...
— уже давно [как];
2) поздно;
تا ~
— допоздна;
ما تا ~ نشستیم
— мы засиделись допоздна;
3) слишком поздно, не вовремя;
2.
1) долгое, длительное время;
2) давние времена.

        персидский словарь 2007-2018 ©LingvoKit