روزنامهنویس

روزنامهنویس

روزنامهنویس [рузнамэнэвис] см. روزنامهنگار

        персидский словарь 2007-2018 ©LingvoKit