مرده

مرده

مرده [мордэ]
1. прич. прош. вр. гл.
مردن
;
2.
1) мёртвый, умерший;
2) дохлый;
3) омертвевший; омертвелый; безжизненный;
3. мн.
مردگان
[мордэган] покойник; мертвец;
{}
*آهك ~
— гашёная известь;
*نقطه ~
— физ. , тех. мёртвая точка;
|
*~ كسي (ثحيزي) بودن
— разг. очень любить кого-что-л.; быть влюблённым в кого-что-л.;
او *~ *پسر خودش است
— она души не чает в своём сыне;
||
چوب به ~ زدن
— разг. бить лежачего;
|
~ باد
— долой!

происхождение слова مرده

все этимологии
протоиндоевропейский: *mr̥tós
       праармянский: ?
              грабар: մարդ /mard /
                     армянский: մարդ /mard /
       протогреческий: *mrətós
              др.-греческий: βροτός /brotós /
       праиндоиранский: *mr̥tás
              протоиндоарийский: *mr̥tás
                     санскрит: मृत /mṛtá /
              праиранский: *mr̥táh
                     авестийский: 𐬨𐬆𐬭𐬆𐬙𐬀 /mərəta /
                     древнеперсидский: 𐎶𐎼𐎫𐎡𐎹 /m-r-t-i-y /
                            пахлеви: mlt' /mard /
                                   фарси: مرد /mard /
                     фарси: مرده‎ /morde /
                     курдский: mêr
                     курдский: mirî
       прагерманский: *murþą
              норвежский: mord
              шведский: mord
              древнеанглийский: morþ
                     английский: murth
              немецкий: Mord
        персидский словарь 2007-2018 ©LingvoKit