كارنامه

كارنامه

کارنامه [карнамэ]
1) (тж.
*~ تحصيلي
) табель, листок успеваемости; зачётная книжка;
2) трудовая книжка; рабочая книжка, послужной список;
3) книжн. биография;
4) мемуары; дневник;
5) летопись; хроника.

        персидский словарь 2007-2018 ©LingvoKit